นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพกิจกรรม
นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม โดยมีนายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายกอบต.ดอยงาม
นายสำอางค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาตำบลดอยงาม ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้า/ตลาดชุมชน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 11

โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม

10/07/2563
นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายกอบต.ดอยงาม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนา จึงได้สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2563 เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาและวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยถวายเทียนพรรษาจำนวน 13 วัด

ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

03/07/2563
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน และคณะกิ่งกาชาดอำเภอพาน
คณะผู้บริการอบต.ดอยงาม เจ้าหน้าที่ ร.พ.สต.ดอยงาม อสม. ได้มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ นายจันทร์ กันทา ผู้สูงอายุบ้านสันมะกอก ซึ่งปัจจุบันอายุ 102 ปี โดยมีนายผดุงพล คำฝั้น ผู้ใหญ่บ้านสันมะกอกให้การต้อนรับ

นายอำเภอพานมอบสิ่งจำเป็นแก่ผู้สูงอายุ

01/07/2563
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้