นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพกิจกรรม
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามได้จัดโครงการอบรมศาสนพิธี 3 วัย ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มเด็กและเยาวชน รวม 90 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงาม วัดจำคาวตอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ไชยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้นอกจากจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในงานพิธีต่างๆ อีกด้วย

โครงการอบรมศาสนพิธี 3 วัย

14/08/2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563

13/08/2563
กิจกรรมทำบุญสัญจร ตำบลดอยงาม ประจำปี 2563 ณ วัดท่าดอกแก้ว และวัดสันธาตุ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ตามปฎิทินล้านนา

ทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม

12/08/2563
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้