นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย สุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รูปภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการจัดงานสังสรรค์กับครอบครัวและญาติมิตรภายในครอบครัวและหมู่บ้าน อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับ โดยเฉพาะถนนทางหลวง เส้นทางสายรอง ถนนอบต.และหมู่บ้าน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตำบลดอยงามได้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษ คุมเข้มขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจของด่านชุมชน เส้นทางเข้าออกชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน พร้อมคุมเข้มกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ขับขี่ด้วยความคึกคะนอง

ด่านชุมชน 7 วันอันตราย

07/01/2565
เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆประจำเดือน มกราคม

ประชุมหัวหน้าส่วนราช

07/01/2565
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายสำอางค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม นายวีรศักดิ์ ธรรมปํญโญ นายก อบต.ดอยงาม พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผช. สมาชิกสภาฯ และส่วนราชการต่างๆ ประชุมท้องที่ท้องถิ่นสัญจร ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.ดอยงาม เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ..ที่จะได้นำมาพัฒนาตำบลดอยงามต่อไป

ประชุมท้องที่ท้องถิ่นสัญจร

03/07/2564
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 449 1 07/04/2564