นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ โทร 081-783-9537

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพกิจกรรม
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดอยงาม ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอยงาม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนตำบลดอยงาม ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุแก้วทันใจ ประจำปี 2564 ณ พระธาตุแก้วทันใจ บ้านสันช้างตาย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา หรือ หกเป็งตามปฏิทินล้านนา

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้วทันใจ

26/02/2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การจัดการภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 เพื่อสร้างเครือข่ายรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วย ผู้สูงอายุ แม่และเด็ก และบุคคลทั่วไป ในการดูแลรักษาสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด

การจัดการภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5

25/02/2564
วันที่ 23 ก.พ. 2564 นายดิเรก วันมี ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม

นิเทศการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการศึกษา

23/02/2564
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 63 1 07/04/2564