นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย วีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพกิจกรรม
อบต.ดอยงาม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควันพื้นที่หมู่ 7 บ้านสันช้างตาย โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่ 7 และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ดอยงาม เข้าร่วมพ่นหมอกควันในครั้งนี้ เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันพื้นที่หมู่ 7 เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

05/10/2563
นายกิตติ  ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอพาน พัฒนาการอำเภอพาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม กำนันดอยงาม ผู้ใหญ่บ้าน พช. อสม. และพี่น้องประชาชนพร้อมแขกทุกท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านตามโครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้มปีที่ 3 ซึ่งได้สร้างบ้านให้แก่นายศรีใจ ก๋าวี ราษฎรบ้านท่าดอกแก้ว

โครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้มปีที่ 3

01/10/2563
นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายก อบต.ดอยงาม ได้จัดประชุมพร้อมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ตาม ความใน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2553และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้ารร่วมในการประชุมยกร่างในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

28/09/2563
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 8 0 24/02/2564