มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2554 (สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ)

4-7 สิงหาคม 2554 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี