ประชาสัมพันธ์โรงเรียน อบต.ดอยงาม  
 
......................................................................................................................................
 

 

   

 

  กิจกรรมของโรงเรียน  

 

......................................................................................................................................

 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตะกร้อหญิง 12 ปี
โครงการอบรมวิชาการมุ่งเน้นอัจฉริยภาพทางการศึกษา
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลดอยงาม
กิจกรรม "วันวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน"
กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์"
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
   

 

  เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

 

......................................................................................................................................

 

 

 
โครงการอบรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้ ICT โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการฝึกสอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย
   

 

  News :ข่าวการศึกษา (จากเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม)  

 

......................................................................................................................................

 

 

 

 

  News : เชียงรายวันนี้ (จากเว็บไซต์เชียงรายโฟกัส)  

 

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

  News :หนังสือราชการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  

 

..................................................................................................................................... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
กรมอุตุนิยมวิทยา