ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  (Doingam  Subdistrict   Administration  Organization)

349 หมู่ 4 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120   (349 Moo 4 Doingam , Phan , Chiang Rai 57120)

 

โทรศัพท์/Tel. :: 0-5318-5629    โทรสาร/Fax. :: 0-5318-5629  ต่อ  11

Website    ::  http://www.doingam.go.th/                          E-mail   ::  doingam@hotmail.com

Facebook  ::  https://www.facebook.com/doingam.it?epa=SEARCH_BOX         Line-ID  ::  Doingam

Link Line ::  https://line.me/ti/p/SxAlWQzO-_

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม   0-5318-5629  ต่อ 17    มือถือ  081-022-5333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม     0-5318-5629  ต่อ 15    มือถือ  080-852-7898


หน่วยงานภายใน อบต.ดอยงาม

สำนักปลัด        0-5318-5629  ต่อ 11

กองคลัง           0-5318-5629  ต่อ 12

กองช่าง           0-5318-5629  ต่อ 13

กองการศึกษา  0-5318-5629  ต่อ 14

หน่วยตรวจสอบภายใน   0-5318-5629  ต่อ 12