ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 07/07/2564 67 คน