ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ 16/07/2564 145 คน