ประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 17/01/2565 98 คน