โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามประกาศเมื่อ 18/03/2565 21 คน