รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศเมื่อ 19/09/2562 81 คน