รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ประกาศเมื่อ 18/09/2563 12 คน