ประกาศ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"ประกาศเมื่อ 01/02/2566 62 คน