ประกาศ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม

ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม

เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืมประกาศเมื่อ 06/02/2566 65 คน