ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิต

ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ หน่วยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีกำหนดการรับบริจาคโลหิต สำหรับพื้นที่อำเภอพาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพาน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงรายประกาศเมื่อ 21/02/2566 47 คน