ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

การดูแลตนเองเบื้องต้น สามารถดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อนย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน และหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง การป้องกันตนเอง โดยการกินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งประกาศเมื่อ 19/04/2566 45 คน