ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทาง ASPHALT CONCRETE หมู่ 7 ต.ดอยงาม เชื่อม หมู่ 10 ต.หัวง้ม (e-bidding)ประกาศเมื่อ 11/08/2566 16 คน