ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

พร้อมแล้วกับ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลดอยงาม ประจำปี 2563

ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

มีกิจกรรมต่างๆมากมาย “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย “

แล้วพบกันนะครับเด็กๆ...ประกาศเมื่อ 09/01/2563 635 คน