การรายงานข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านในตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงาม

ขอความร่วมมือประชาชน บุคลากร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ร่วมกันคัดกรอง

บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ตำบลดอยงาม โดยแจ้ง อบต.ดอยงาม หรือเจ้าหน้าสาธารณะสุขให้สามารถ

เข้าไปให้คำแนะนำการปฏิบัติตนของบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ร่วมกันคัดกรองและช่วยรายงานข้อมูล ช่องทางด่วน! ตามลิ้งนี้เลยค่ะ
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff5Hb60rBysr76oi_y-K9qntC-Kd8hbcOswziEM2ZjqxzQ1A/viewform ประกาศเมื่อ 22/03/2563 921 คน