ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุประกาศเมื่อ 02/04/2563 51 คน