ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ดอยงาม (กองช่าง)ประกาศเมื่อ 20/05/2563 70 คน