ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ 14/08/2563 32 คน