ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินกั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอยงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเมื่อ 25/03/2564 103 คน