ภารกิจซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพชกร หอมนาน นายช่างโยธาฯ นำเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ดอยงาม ออกพื้นที่ปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมระบบน้ำประปาเพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลดอยงามได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง