โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการจิตอาสาฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลดอยงาม โดยมีนายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายกอบต.ดอยงาม นายสำอางค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาตำบลดอยงาม ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้า/ตลาดชุมชน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 11