ทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม

กิจกรรมทำบุญสัญจร ตำบลดอยงาม ประจำปี 2563 ณ วัดท่าดอกแก้ว และวัดสันธาตุ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ตามปฎิทินล้านนา