โครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้มปีที่ 3

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอพาน พัฒนาการอำเภอพาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม กำนันดอยงาม ผู้ใหญ่บ้าน พช. อสม. และพี่น้องประชาชนพร้อมแขกทุกท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านตามโครงการเชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้มปีที่ 3 ซึ่งได้สร้างบ้านให้แก่นายศรีใจ ก๋าวี ราษฎรบ้านท่าดอกแก้ว