ประชุมท้องที่ท้องถิ่นสัญจร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายสำอางค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม นายวีรศักดิ์ ธรรมปํญโญ นายก อบต.ดอยงาม พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผช. สมาชิกสภาฯ และส่วนราชการต่างๆ ประชุมท้องที่ท้องถิ่นสัญจร ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.ดอยงาม เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ..ที่จะได้นำมาพัฒนาตำบลดอยงามต่อไป