ประชุมหัวหน้าส่วนราช

เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆประจำเดือน มกราคม