ผู้บริหาร พนักงาน เข้าตรวจสอบโครงการต่างๆ

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ฯ ผอ.กองช่าง หน.ฝ่ายการเงินฯ และนักวิชาการศึกษา เข้าตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 5 4.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 10 5.โครงการเทลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 6.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9