ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBCP) ของ อบต.ดอยงามประกาศเมื่อ 25/06/2563 165 คน