นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย สุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รูปภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และปล่อยพันธุ์ปลา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ อ่างเก็บน้ำหนองควายหลวง

ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา วันแม่

11/08/2565

กิจกรรมทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม ประจำปี พ.ศ. 2565

05/08/2565

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงามเปิดเรียนแล้ว

03/08/2565
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 777 1 07/04/2564