นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย สุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญสัญจรตำบลดอยงาม ประจำปี พ.ศ. 2565

05/08/2565

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงามเปิดเรียนแล้ว

03/08/2565
นายสุพิศ สมยาราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EH) การจัดการคุณภาพน้ำประปา..

ประเมิน EHA

17/05/2565
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 716 1 07/04/2564