นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย สุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รูปภาพกิจกรรม

แนวป้องกันกับการเผชิญเหตุการณ์

09/11/2565

งานกฐินตำบลดอยงาม

09/11/2565

ลอยกระทงตำบลดอยงาม

09/11/2565
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 869 1 07/04/2564